Pengenalan

Memberikan khidmat Peguam Syarie (Cerai Talaq, Ta'liq/Janji, Fasakh, Khulu', Lián, Anggapan Mati, Faraq Pernikahan). Ruju''. Sabitan Nusyuz dan perintah Kembali Taat. Tuntutan-Tuntutan Selepas Perceraian (Nafkah iddah,Mutaah, Harta sepencarian, Nafkah tertunggak isteri, Hak Jagaan (hadhanah) & Nafkah Anak, Nafkah tertunggak anak). Perlaksanaan & Penguatkuasaan Perintah (Mendapatkan Apa-apa Perintah Sementara Interim & Injunksi). Kes Jenayah Syariah, Pengesahan & Pendaftaran Pernikahan Luar Negara. Pembubaran Perkahwinan, Permohonan Kebenaran Berkahwin dan Perunding Keluarga,
 
Lautan mana yang tidak bergelora dan kehidupan mana yang tidak pernah dilanda badai. Pelbagai isu-isu berkaitan kes Syarie yang masih tidak jelas difahami oleh masyarakat serta hak-hak yang termaktub didalam undang-undang Syariah itu sendiri. Disebabkan ketidak fahaman yang jelas serta ada pihak yang mengambil kesempatan atas kekurangan ini maka ada pihak yang berhak telah tertindas dan teraniaya.
 

 
 
Tertera di atas antara tajuk kategori kes Syariah serta penerangannya secara langsung, sekiranya anda menghadapi antara kes-kes berikut Hubungi kami.
62514 Visitors62514 Visitors62514 Visitors62514 Visitors62514 Visitors62514 Visitors62514 Visitors